ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

ประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา

วันนี้ ( 31 มกราคม 2563) เวลา 09.00 น. ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เข้าร่วมประชุมโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา  โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  กล่าวรายงาน และนายตวง อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 414 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-31 10:33:13