เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการลักลอบเผาอ้อย จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของนักเรียน

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการลักลอบเผาอ้อย จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของนักเรียน

เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนแที่ประสบเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากการลักลอบเผาอ้อย จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัยของนักเรียน

                 วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐น. นายศิวรัตน์ พายุหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร   ณ บ้านเลขที่ 2/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130  จากเหตุชาวบ้านลักลอบเผาอ้อยจึงลุกลามไหม้บ้านพักที่อยู่อาศัย พร้อมพูดคุย มอบสิ่งของ น้ำดื่ม และมอบเงินบริจาคช่วยเหลือและให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวของนักเรียน โดยจากการสอบถามบิดา ทราบว่า เหตุเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐น. มีการลักลอบจุดไฟเผาไรอ้อยของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ประมาณ ๘๐ ไร่  โดยเพลิงได้โหมไหม้บ้านของนักเรียน เสียหายทั้งหลัง ไม่สามารถนำทรัพย์สินใดๆออกมาได้ขณะเกิดเหตุ  เหลือเพียงชุดนักเรียนที่นักเรียนสวมใส่อยู่เพียงชุดเดียว
             สำหรับท่านที่สนใจบริจาคให้ความข่วยเหลือ สามารถติดต่อให้ความช่วยเหลือได้ที่  บ้านเลขที่ 2/2 หมู่5 ตำบลอู่โลกสี่หมื่น   อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 หรือบริจาคเป็นเงิน ชื่อบัญชี นางสาวจันทร์จิรา เห็นทองดี  เลขที่บัญชี 011442523426 ธนาคาร สหกรณ์เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ท่าเรือพระแท่น (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) เขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 424 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-29 09:46:21