ร่วมงานฉลองวิหาร (หลังใหม่) และปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ร่วมงานฉลองวิหาร (หลังใหม่) และปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ร่วมงานฉลองวิหาร (หลังใหม่) และปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

26 มกราคม 2563 นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีไปร่วมแสดง ชุด ระบำเทพบันเทิง และ ระบำจำปาศรี ในงานฉลองวิหาร (หลังใหม่) และปิดทองหลวงพ่อสองพี่น้อง ณ วัดบ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
      
      - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 
      - 
ฝึกซ้อม โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนายการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 345 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-26 16:05:11