โครงการเยาวชนทางสายใหม่

โครงการเยาวชนทางสายใหม่

โครงการเยาวชนทางสายใหม่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 ส่วนแยกที่ 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 180 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-22 15:31:50