ศึกษาดูงาน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ศึกษาดูงาน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ศึกษาดูงาน รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

วันอังคาร ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้เดินทางศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ระดับมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม โดยศึกษาศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 153 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-21 20:22:12