วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

 โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ  ภายใต้คำขวัญ "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาิวทยา ได้รับเกียรติจาก นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา เป็นประธานในงานครั้งนี้ และร่วมยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น เเละครูดีไม่มีอบายมุข โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 158 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-17 12:24:05