วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

มื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติ ณ หอประชมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา และร่วมยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการรับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น เเละครูดีไม่มีอบายมุข    ภายใต้คำขวัญ" ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt เปิดอ่าน 133 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-17 12:17:52