ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ในพิธี “เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

วันนี้ (14 มกราคม 2563) นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี เปิดบ้านวิชาการ Open House 2020” โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 330 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-14 16:16:30