งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

งานทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา

          ด้วยวัดขนอน ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จัดทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี โดยมีผู้เสนอขายที่ดินติดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เนื้อที่ 3 – 3 – 58 ไร่ ในราคาไร่ละ 400,000.00 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) จึงได้กำหนดให้มีการทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 12.00 น. ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีเขียนโดย นายสามารถ จิตจรัส โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 238 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-13 16:12:40