งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"  ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานวันเด็ก
ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนและเด็กในตำบลโพหัก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ  
โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 243 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-12 21:47:55