ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา2558

ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา2558

ประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา2558

         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี นำโดยนายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดอ่าน 1,701 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-20 10:28:47