ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563

วันนี้ (9 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่เล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 172 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-09 15:02:41