มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.)

วันที่ 8 มกราคม 2563 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นำคณะบุคลากรในสำนักงาน ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน มอบกระเช้าอวยพร และรับพรปีใหม่ แก่ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เลขาธิการ กพฐ.) เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ณ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 434 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-09 10:10:40