งานสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

งานสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

งานสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ กมลวรรณ วันดี คุณครูวิเชียร กิมพิทักษ์ คุณครูเสาวณีย์ แก้วเพ็ง นางสาวกิตติมา่ คำ้ชู นางสาวอภัสนันท์ คุณฮวย และนายพรหมมินทร์ สีพาชา เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 1,743 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:41:55