ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยคุณครูบุพผา ฉัยยะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๑๘ คน เข้าร่วมโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ไร่จิราภรณ์ รีสอร์ท ราชบุรี นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ และได้ฝึกภาวะผู้นำด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 245 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-02 10:35:20