งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

งานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

      21 ธันวาคม 2562 ขบวนรำกลองยาว โดยนักเรียนชมรมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ในงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

      - อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - 
ฝึกซ้อมโดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 263 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-01 17:33:46