งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

      - 7 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนนาฏศิลป์เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ปลาย ระบำทวารวดี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 18 ด้วยคะแนน 79.80 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
      - 9 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนนาฏศิลป์เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.ต้น ระบำนางกอย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 25 ด้วยคะแนน 81.60 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ

      อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      
ฝึกซ้อมโดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 500 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-01 17:08:16