กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓

                 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”   

นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่  พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมจับของขวัญ เล่นเกม
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 275 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-28 19:10:32