กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒

                เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นำโดยครู วิมล อินแหยม หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ และ ครูกนกพร คำพวง  โรงเรียนโพหัก

วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนได้ร่วมสนุก 

โดยสอดแทรกความรู้  กิจกรรมประกวดการ์ดวันคริสต์มาส พร้อมมอบประกาศนียบัตรและของขวัญ

 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 237 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-28 14:40:54