การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน                   
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    นางสาวกัลยาณี วันดี
 ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวกัลยาณี วันดี 
ณ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558เขียนโดย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 788 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-19 14:36:26