โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ)

นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศาสนสถาน หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 281 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-17 10:00:57