การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME

การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME

การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME

โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ชมพู-เหลืองเกมส์ P.W.S. GAME 

ขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม  ๒๕๖๒  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 

รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  โดยมีนายบุญเปรม เที่ยงน่วม รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก เป็นประธานในพิธีเปิด 

ร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก 

นักกีฬาเป็นระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ ­– ๖ โดยแบ่งเป็น ๒ สี คือ สีชมพู กับสีเหลือง 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 309 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-09 19:22:48