สอบธรรมสนามหลวง 2562

สอบธรรมสนามหลวง 2562

สอบธรรมสนามหลวง 2562

29 พฤศจิกายน 2562 ทางแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสนามสอบของเจ้าคณะตำบลบัวงาม ได้จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีการจัดสอบนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นกรรมการสอบเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 327 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-12-02 09:24:08