นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘

นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘

นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์‘

นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่36 ‘อุทัยธานีเกมส์’ 

#ผู้สนับสนุน 
ท่าน ผอ.ประมาล ศรีบรูจันดี

#ครูฝึกซ้อม
ครูสุกัญญา ศิริคำ และครูจันทร์ดี เต่อเน่อ

#ผลการแข่งขัน 
เด็กหญิงพิมพ์เงิน  ลิ้มเลิศลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  รอบคัดเลือก ภาค 2 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “ช้างขาวเกมส์” ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดตราด
ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทขว้างค้อนหญิง
 เขียนโดย เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 401 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 16:38:04