โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี(ในโครงการพระราชดำริ) จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการพระราชดำริ) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันถวายราชสดุดี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน  จันทรา  เป็นประธาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าของทุกปี
เขียนโดย โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 216 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 13:51:13