ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทยเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 248 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 09:27:55