กิจกรรม English camp

กิจกรรม English camp

กิจกรรม English camp

วันอังคาร ที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ “EGP ปันภาษาสู่ชุมชนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี  ร่วมกัน โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์

จังหวัดราชบุรี  จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะ

ทางด้านการสื่อสารเน้นประสบการณ์โดยตรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 238 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-27 01:47:09