ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จัดโครงการศึกษาดูงาน   นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิกา  ไผทฉันท์ และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี  
เขียนโดย โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เปิดอ่าน 1,600 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-16 11:52:08