การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาได้การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองพร้อมจัดตั้งเครือข่ายสำหรับผู้ปกครองในการดำเนินแก้ไขช่วยเหลือนักเรียนอย่างดีมาก ณ หอปรุชุมโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 366 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-16 07:37:31