ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ


25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประชามงคลยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา มาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 354 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-25 15:46:41