วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนประชามงคล ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
นางอรณิชชา คชนา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี จุดธูปเทียนเเละถวายเครื่องทองน้อยเเละถวายพวงมาลาหน้าพระบรมรูป เเละร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 6 ณ อาคารสปอร์ตโดมเขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 290 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-25 15:29:33