25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ”

25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ต่อกิจการเสือป่าและลูกเสือ โดยมี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วางพวงมาลาและนำกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 449 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-25 15:01:35