ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

24 พฤศจิกายน 25562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมประชุมเขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 391 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-25 10:36:21