กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

กิจกรรมวันวชิราวุธ

                21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,340 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-22 19:40:09