สพม.8 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน

สพม.8 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน

สพม.8 จัดกิจกรรม 5 ส. ในสำนักงาน

วันนี้ ( 20 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการจัดกิจกรรม 5 ส ให้บุคลากรสร้างวินัย และปลุกจิตสำนึกในการทำสำนักงานให้น่าอยู่ และกิจกรรมนี้ยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในสำนักงานทำให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 1,056 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-20 16:14:41