พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก

พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก

พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก

ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์ ตำบล โพหัก อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี  

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.ที่ผ่านมา พระครูพระสมุห์สำเริง อาทโร  เจ้าอาวาสวัดใหญ่โพหัก พร้อมด้วยพระ

อีก ๑ รูป เดินทางมามอบมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักธรรมชั้นตรี

โท เอกให้กับนักเรียน โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์ 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 786 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-16 11:03:40