งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก

งานพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อม้วน พึ่งวร คุณพ่อของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก

10 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ กลุ่ม 1 ร่วมแสดงรำหน้าไฟ ชุด ระบำทวารวดี ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณพ่อม้วน พึ่งวร บิดาของครูวิเชียร พึ่งวร ณ วัดใหญ่โพหัก
      - อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - ฝึกซ้อมดนตรี-นาฏศิลป์ โดย 
ครูจารุนิภา ด่านปาน (ครูนาฏศิลป์) ตำแหน่งครู คศ.2 และครูสุริยันต์ มาลา (ครูดนตรีไทย) ตำแหน่งครู คศ.1
เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 666 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-15 18:01:51