กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์

กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์

กิจกรรมแสดงความยินดีส่งคุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์


กิจกรรมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ คุณครูพรรณทิพย์ ตันมงคลกาญจน์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู ณ โรงเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 835 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-14 09:29:21