บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2019

บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2019

บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง 2019

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม บ.ร.ร. ร้อยดวงใจ สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 796 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-13 13:34:12