ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  11  พฤศจิกายน 2562 นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฏร์บูรณะ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 576 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-12 15:02:53