รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

รับการประเมินสถานศึกษาสีขาว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางอรณิชชา คชนา ผู้นำนวยการโรงเรียนประชามงคล พร้อมคณะครูเเละนักเรียน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทรมงคล

>>คลิกภาพเพิ่มเติม<<เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 719 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-08 16:01:34