การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

              7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 723 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-07 18:45:26