การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2

การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ ตำบล เจดีย์หัก อำเภอเมือง
วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 875 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-07 13:18:11