สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์วันประชุมผู้ปกครอง" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยาเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 748 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-06 16:07:57