ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                    โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆที่เป็นแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประชุมผู้ปกครองในภาคเช้า 08.30 น.-12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประชุมผู้ปกครองในภาคบ่าย 13.00 น.-16.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์และห้องเรียนประจำชั้นของแต่ละห้อง เขียนโดย วิลาวัลย์ พลศรี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 779 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-11-03 18:05:11