การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 1/2562

การประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายใน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธานในการประชุมแนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินในผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 158 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-29 09:26:25