ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 901 ครั้ง เขียนเมื่อ 2019-10-26 11:52:18