รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 557 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-12 20:56:58