อ.ก.ค.ศ.เขต 8 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสพม.8 คนใหม่

อ.ก.ค.ศ.เขต 8 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสพม.8 คนใหม่

อ.ก.ค.ศ.เขต 8 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสพม.8 คนใหม่

วันนี้ 12 พฤศจิกายน 2558:เวลา 09.30 น. ผศ.ชวลิต  สันถวะโกมล ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขต 8 /อนุกรรมการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในคราวประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต 8 ณ ห้องประชุมกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
เขียนโดย กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 970 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-12 14:49:04