นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พบนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา

นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พบนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา

นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พบนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.58 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอโพธาราม พบนักเรียนและให้โอวาทเพื่อให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งมอบธงสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แก่โรงเรียนหนองโพวิทยา โดยมี นางสาวสุภาพ จะวะอรรถ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยาเป็นผู้รับมอบ ในโอกาสนี้ได้ให้เกียรติมอบ ป้ายห้องเรียนสีขาว ห้องเรียนคนดี To Be Number One ให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองโพวิทยา 
เขียนโดย โรงเรียนหนองโพวิทยา เปิดอ่าน 1,147 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-12 13:08:02